ارتباط با ما

ارتباط با ما:

نشانی : تهران، بلوار میرداماد، خیابان نفت شمالی، خیابان یکم، پلاک ۱، واحد ۶
کد پستی: ۱۹۱۹۶۳۴۱۱۴
تلفن:(۷ خط) ۲۶۴۰۱۲۳۷ (۲۱) ۹۸+
دورنگار: ۲۶۴۲۲۴۱۶ (۲۱) ۹۸+
نشانی الکترونیک دپارتمان حمل و نقل:
info@robina-shipping.com
hamed@robina-shipping.com
نشانی الکترونیک دپارتمان بازرگانی:
morteza@robinatrading.com
درگاه الکترونیک:
www.robina-shipping.com